German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 8 of 8
      
* results  search KNC 572 (Kinder- und Jugendliteratur {Chinesisch})
Books 1.  Die Welt gehört den Kindern : das moderne China und seine Kinderbücher
/ Diény, Jean-Pierre. - Weinheim [u.a.] : Beltz, 1973
Books 2.  Children's literature in China : from Lu Xun to Mao Zedong
/ Farquhar, Mary Ann. - Armonk, NY [u.a.] : Sharpe, c 1999
Books 3.  Shaping the ideal child : children and their primers in late imperial China
/ Bai, Limin. - Hongkong : Chinese Univ. Press, 2005
Books 4.  Tai wan qu yu er tong wen xue gai shu
/ Lin, Wenbao. - Chu ban. - Tai dong : Guo li Tai dong shi yuan er tong wen xue yan jiu suo, Minguo 88 [1999]
Books 5.  Er tong de fa xian : xian dai Zhong guo wen xue ji wen hua zhong di er tong wen ti
/ Xu, Lanjun. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing da xue chu ban she, 2011
Books 6.  Representing children in Chinese and U.S. children's literature
/ Nelson, Claudia. - Burlington, VT [u.a.] : Ashgate, 2014
Books 7.  Jin dai er tong wen yi yan jiu
/ Xie, Yujie. - Di 1 ban. - Xi'an : Wei lai chu ban she, 2017
Books 8.  Er tong wen xue : pi ping dao lun
/ Liao, Zhuocheng. - Er ban. - Tai bei shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2018
1 - 8 of 8
      
 
1 - 8 of 8