German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 9 of 9
      
* results  search KNC 638 (Märchen. Sage. Legende. Fabel {Chinesisch})
Books 1.  Siddhi-tü kegür-ün čadig
Bloomington, Ind. : Soc., 1965
Books 2.  Sun Wu-kung besiegt das Weisse-Knochen-Gespenst dreimal
/ Wang, Hsing-pei. - 3. Nachdruck. - Peking : Verl. für Fremdsprachige Literatur, 1976
Books 3.  Chan-kuo ts'e
/ Crump, J. I.. - Oxford : Clarendon Press, 1970
Books 4.  Tang qian zhi guai xiao shuo shi
/ Li, Jianguo. - Xiu ding ben, di 1 ban. - Tian jin : Tian jin jiao yu chu ban she, 2005
Books 5.  Quurčaq wu diyudiyunun uqmuštuu kečirmišteri
/ Jin, Bo. - Ürümčü : Šinjang el basması, 2013
Books 6.  Dumdadu ulus-un domuγ üliger
/ Yuan, Ke. - [Kökeqota] : Öbör mongγol-un arad-un keblel-ün qoriy-a, 1980
Books 7.  Zhong hua wen ming tan yuan de shen hua xue yan jiu
/ Ye, Shuxian. - Di 1 ban. - Bei jing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 7 yue
Books 8.  Zhong guo shen hua shi
/ Yuan, Ke. - Di 1 ban. - Bei jing : Beijing lian he chu ban gong si, 2015
Books 9.  Zhong guo gu dai shen hua
/ Yuan, Ke. - Di 1 ban. - Shang hai : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2017Abstract
1 - 9 of 9
      
 
1 - 9 of 9