German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 6 of 6
      
* results  search KNC 640 (Inhaltlich gebundende Literatur {Chinesisch})
Books 1.  Bitter gourd : Fang I-chih and the impetus for intellectual change
/ Fang, Yizhi. - New Haven : Yale Univ. Pr., 1979
Books 2.  No enemies, no hatred : selected essays and poems
/ Liu, Xiaobo. - Cambridge [u.a.] : Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2012
Books 3.  The wiles of war : 36 military strategies from ancient China
/ Sun, Haichen. - 1st ed. - Beijing : Foreign Languages Press, 1991
Books 4.  Bing xin wen ji ; 3
/ Bingxin. - Di 1 ban. - 1984
Books 5.  Dao jiao wen hua
/ Sun, Yiping. - Di 1 ban. - Nan jing : Nan jing da xue chu ban she, 2014
Books 6.  Xia Zhiqing Xia Ji'an shu xin ji
/ Hsia, Chih-tsing. - Jian ti zi ban. - Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2015
1 - 6 of 6
      
 
1 - 6 of 6