German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 12
previous page      next page
* results  search KNC 646 (Volksliteratur. Orale Literatur {Chinesisch})
Books 1.  Dschung-Kuei : Bezwinger der Teufel ; (Altes chinesisches Volksbuch ...)
/ Du Bois-Reymond, Clemens. - Potsdam : Kiepenheuer, 1923
Books 2.  Gu jie gang min su xue lun ji
/ Gu, Jiegang. - Di 1 ban. - Shang hai : Shanghai wen yi chu ban she, 1998
Books 3.  Lyawzay angızdarınan tangdamalılar
/ Pu, Songling. - Kuytıng : Ile xalıq baspası, 1980-
Books 4.  Tai wan di ming chuan shuo
/ Dong fang chu ban she bian ji wei yuan hui. - Di 3 ban. - Tai bei : Dong fang chu ban she, Minguo 67 [1978]
Books 5.  Xiang tu zu qu : Tai wan min yao jing xuan
/ Huang, Chunming. - Xiu ding 3 ban. - Tai bei : Yuan liu chu ban she, Minguo 66 [1977]
Books 6.  Tai wan min jian chuan shuo
/ Xiao, Ganniu. - Di 1 ban. - Fu zhou : Fu jian ren min chu ban she, 1980
Books 7.  Tai wan min jian chuan qi : qu qi, qing qi, shi qi, ren qi
/ Dong hai lao ren. - Zai ban. - Tai bei : Hua tai tang chu ban she, Minguo 64 [1975]
Books 8.  Tai wan yan yu
/ Wu, Yingtao. - Zai ban. - Tai bei : Tai wan ying wen chu ban she, Minguo 64 [1975]
Books 9.  Zhong guo shen hua yu min jian chuan shuo da quan ji
/ Liu, Yuan. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo hua qiao chu ban she, 2011
Books 10.  Zhong guo min jian gu ... ; 2
/ Wu, Xizhen. - Tai chu ban, 2 shua. - Minguo 79 [1990]
1 - 10 of 12
previous page      next page
 
1 - 10 of 12
previous page      next page