German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 11
previous page      next page
* results  search CBM 104 (Buddhismus in China 1368-1644)
Books 1.  Buddijskie chramy XX v. v nizovʹjach Amura
/ Artemʹev, Aleksandr R.. - Vladivostok, 2005
Books 2.  Ming dai de fo jiao yu she hui
/ Chen, Yunü. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing da xue chu ban she, 2011
Books 3.  Ming dai fo jiao fang zhi yan jiu
/ Cao, Ganghua. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2011
Books 4.  Ming mo Qing chu Da lai La ma xi tong yu Meng gu zhu bu hu dong guan xi yan jiu
/ Wang, Li. - Di 1 ban. - Bei jing : Min zu chu ban she, 2011
Books 5.  L'incantation du patriarche Pu'an : les avatars du syllabaire sanskrit dans la musique chinoise
/ Picard, François. - Leuven [u.a.] : Peeters, 2012
Books 6.  Wan Ming Wang xue you xin zhuan xing de ben ti quan shi
/ Hou, Jiezhi. - Chu ban. - Tai bei : Zheng da chu ban she, 2012
Books 7.  Living karma : the religious practices of Ouyi Zhixu
/ McGuire, Beverley Foulks. - New York, NY : Columbia University Press, 2014
Books 8.  Leaving for the rising sun : Chinese Zen master Yinyuan and the authenticity crisis in early modern East Asia
/ Wu, Jiang. - New York, New York : Oxford University Press, [2015]
Books 9.  Zhong guo fo jiao tong ... ; 12
/ Lai, Yonghai. - Di 1 ban, xue shu ban. - 2010
Books 10.  Zhixu fo xue Yi zhe xue yan jiu
/ Zhang, Shaoyu. - Di 1 ban. - Cheng du : Sichuan chu ban ji tuan Ba Shu shu she, 2012
1 - 10 of 11
previous page      next page
 
1 - 10 of 11
previous page      next page