German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 10
      
* results  search CBM 312 (Lietse)
Books 1.  The book of Lieh-tzŭ : a classic of the Tao
/ Lieh-tzŭ. - Columbia University Press Morningside ed. - New York : Columbia Univ. Press, 1990
Books 2.  The Book of Lieh-tzu
/ Liezi. - London : Murray, (1960)
Books 3.  Le vrai classique du vide parfait
/ Liezi. - [Paris] : Gallimard, 1961
Books 4.  Das wahre Buch vom quellenden Urgrund - Tschung Hü Dschen Ging ; die Lehren der Philosophen Liä Yü Kou und Yang Dschu
/ Liä, Yü Kou. - 6. u. 7. Tsd. - Jena : Diederichs, 1921
Books 5.  Liä Dsi : Das wahre Buch vom quellenden Urgrund ; Die Lehren d. Philosophen Liä Yü Kou u. Yang Dschu
/ Wilhelm, Richard. - 6. - 7. Tsd. - Jena : Diederichs, 1921
Books 6.  Xin yi Lie zi du ben
/ Zhuang, Wanshou. - qi ban. - Tai-bei : San-min shu-ju, [Minguo 82 [1993]
Books 7.  Lie zi ji shi
/ Yang, Bojun. - Di 1 chu-ban. - Bei jing : Zhong hua shu ju, 1979
Books 8.  Riding the wind with Liezi : new perspectives on the Daoist classic
/ Littlejohn, Ronnie. - Albany : State University of New York Press, [2011]
Books 9.  "Lie zi" de yu yan yu bian zhu nian dai
/ Wei, Peiquan. - Tai bei shi : Zhong yang yan jiu yuan yu yan xue yan jiu suo, Juni 2017
Books 10.  Zhang zhan " Lie zi zhu" yu dao jia si xiang
/ Zhou, Meiyin. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2016
1 - 10 of 10
      
 
1 - 10 of 10