German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 76
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBK 100"
Books 1.  La formation du Mahāvastu et la mise en place des conceptions relatives à la carrière du bodhisattva
/ Tournier, Vincent. - Paris : Ecole Française d'Extrême-Orient, 2017
Books 2.  Kokusai Bukkyōgaku Daigakuin Daigaku zō Kongōji zō Maka shikan : Maki dai-1
/ Zhiyi. - Tōkyō : Kokusai Bukkyōgaku Daigakuin Daigaku Nihon Koshakyō Kenkyūjo Monkashō Senryaku Purojekuto Jikkō Iinkai, 2014
Books 3.  Mergen keid-ün sudur-un čiγulγan
/ Möngkebatu, S.. - [Kökeqota] : Öbör mongγol-un surγan kümüǰil-ün keblel-ün qoriy-a, 2012
Books 4.  Zhou Shu jia fo xue lun zhu shou gao
/ Zhou, Shujia. - Bei jing : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2012
Books 5.  "Zhong ya chu tu de fo jiao xie ben" guo ji xue shu yan tao hui
/ Zhongya chutude fodiao xieben guoji <2011>. - Kyōto, 2012
Books 6.  The life of the Buddha : woodblock illustrated books in China and Korea
/ Tsai, Suey-Ling. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2012
Books 7.  Fo jiao wen xian yu wen xue
/ Zheng, Acai. - Chu ban. - Gao xiong xian : Fo guang wen hua shi ye you xian gong si, 2011
Books 8.  Yu yan jie chu he wen hua hu dong : Han yi fo jing ci hui de sheng cheng yu yan bian yan jiu : yi Zhi Qian yi jing fu yin ci wei zhong xin
/ Yang, Tongjun. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong hua shu ju, 2011
Books 9.  Kanonisierung und Kanonbildung in der asiatischen Religionsgeschichte
/ Deeg, Max. - Wien : Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 2011
Books 10.  A comparative study of the Majjhima-nikāya
/ Anālayo. - Taipei : Dharma Drum Publishing, 2011
1 - 10 of 76
previous page      next page
Word   Type   Count
cbk 100 [LCL] Local classification (GOK) 76
 
1 - 10 of 76
previous page      next page