German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 1345
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 000"
Books 1.  Modern and contemporary Taiwanese philosophy : traditional foundations and new developments
/ Rošker, Jana. - Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2021
Books 2.  Reclaiming the wilderness : contemporary dynamics of the Yiguandao
/ Billioud, Sébastien. - New York, NY, United States of America : Oxford University Press, [2020]
Books 3.  Chinese visions of progress, 1895 to 1949
/ Fröhlich, Thomas. - Leiden : Brill, [2020]
Books 4.  Re-enchanting modernity : ritual economy and society in Wenzhou, China
/ Yang, Mei-hui. - Durham : Duke University Press, 2020
Books 5.  "Shi jing" xu shi yu yi dai wang chao de jiao lü
/ Bai, Fengming. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 6.  "Shi jing" xu shi yu yi dai wang chao de jiao lü
/ Bai, Fengming. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 7.  "Shi jing" xu shi yu yi dai wang chao de jiao lü
/ Bai, Fengming. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 8.  "Lu shi chun qiu" xue shu si xiang ti xi yan jiu (Xia)
/ Yu, Linbo. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 9.  "Lu shi chun qiu" xue shu si xiang ti xi yan jiu (Shang)
/ Yu, Linbo. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 10.  Qing zhong ye yang zhou xue pai zhi xue shu fang fa lun : Yi wang zhong, ling ting kan, jiao xun, ruan yuan wei kao cha dui xiang (Xia)
/ Chen, Zhiwei. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
1 - 10 of 1345
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 000 [LCL] Local classification (GOK) 1345
 
1 - 10 of 1345
previous page      next page