German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 57
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 002"
Books 1.  Yi xue shi fa wei
/ Pan, Yuting. - Di 1 ban. - Shang hai : Shanghai gu ji chu ban she, 2017
Books 2.  The book of Lord Shang : apologetics of state power in early China
/ Shang, Yang. - New York : Columbia University Press, [2017]
Books 3.  "Zhou xin shi dai" jun zi ren ge lun
/ Chen, Yu. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016
Books 4.  Huang di si xiang yu xian qin zhu zi bai jia
/ Xu, Bing. - Di 1 ban. - Bei jing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
Books 5.  Zhuangzi and the happy fish
/ Ames, Roger T.. - Honolulu : University of Hawaii Press, 2015
Books 6.  Xian qin ru jia si xiang yan jiu de zai si kao : Yi "he" zuo wei quan shi jin lu zhi ke xing xing ji qi yi han zhi kai tuo yan jiu
/ Chen, Jingrong. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2014
Books 7.  "Zhou yi" Mei xue de sheng ming jing shen
/ Sun, Xiyan. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2014
Books 8.  The ethical foundations of early Daoism : Zhuangzi's unique moral vision
/ Lee, Jung H.. - New York : Palgrave Macmillan, 2014
Books 9.  Heaven and earth are not humane : the problem of evil in classical Chinese philosophy
/ Perkins, Franklin. - Bloomington [u.a.] : Indiana Univ. Press, 2014
Books 10.  Yijing : Buch der Wandlungen
/ Simon, Rainald. - Stuttgart : Reclam, 2014
1 - 10 of 57
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 002 [LCL] Local classification (GOK) 57
 
1 - 10 of 57
previous page      next page