German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 79
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 002"
Books 1.  "Lu shi chun qiu" xue shu si xiang ti xi yan jiu (Xia)
/ Yu, Linbo. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 2.  "Lu shi chun qiu" xue shu si xiang ti xi yan jiu (Shang)
/ Yu, Linbo. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 3.  Xu fu guan "zhou li" xue yan jiu
/ Guo, Chengdong. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 4.  Liang han si quan si xiang yan jiu : yi "chun qiu" yu "li ji" zhong jiao miao er ji zhi jing dian quan shi wei li (xia)
/ Chen, Huiling. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2018
Books 5.  Liang han si quan si xiang yan jiu : yi "chun qiu" yu "li ji" zhong jiao miao er ji zhi jing dian quan shi wei li (shang)
/ Chen, Huiling. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2018
Books 6.  Tian ming yu yi lun : xian qin she hui si xiang tan yan
/ Chao, Fulin. - Chu ban. - Tai bei shi : Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si fa xing, 2018.01
Books 7.  You "ming" er "dao" : Xian qin zhu zi shi jiang
/ Huang, Kejian. - Xiu ding ban. - Tao yuan shi : chang ming wen hua, 2018.03
Books 8.  "Lun yu" yu "meng zi" de sheng ming guan yan jiu
/ Xu, Yongqing. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2018
Books 9.  Yi xue shi fa wei
/ Pan, Yuting. - Di 1 ban. - Shang hai : Shanghai gu ji chu ban she, 2017
Books 10.  The book of Lord Shang : apologetics of state power in early China
/ Shang, Yang. - New York : Columbia University Press, [2017]
1 - 10 of 79
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 002 [LCL] Local classification (GOK) 79
 
1 - 10 of 79
previous page      next page