German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 73
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 003"
Books 1.  Liang han "shang shu" xue ji qi dui dang shi zheng zhi de ying xiang
/ Li, Weitai. - Xui ding ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019
Books 2.  In pursuit of the great peace : Han dynasty classicism and the making of early medieval literati culture
/ Zhao, Lu. - Albany : SUNY Press, [2019]
Books 3.  Tang dai yin yue fu zhi si xiang yan jiu (xia)
/ Zeng, Ailing. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2018
Books 4.  Tang dai yin yue fu zhi si xiang yan jiu (shang)
/ Zeng, Ailing. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2018
Books 5.  Ji kang yu guo xiang zi ran yu ming jiao si xiang zhi bi jiao yan jiu
/ Li, Jianxing. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2018
Books 6.  "Bao pu zi · nei pian" dao jiao yi xue zhi yan jiu (xia)
/ Hu, Yuzhen. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2018
Books 7.  "Bao pu zi · nei pian" dao jiao yi xue zhi yan jiu (zhong)
/ Hu, Yuzhen. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2018
Books 8.  "Bao pu zi · nei pian" dao jiao yi xue zhi yan jiu (shang)
/ Hu, Yuzhen. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2018
Books 9.  Dong han chen wei xue yan jiu (xia)
/ Chen, Mingen. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2018
Books 10.  Dong han chen wei xue yan jiu (shang)
/ Chen, Mingen. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2018
1 - 10 of 73
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 003 [LCL] Local classification (GOK) 73
 
1 - 10 of 73
previous page      next page