German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Bücherwunsch

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 50
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 003"
Books 1.  Old society, new belief : religious transformation of China and Rome, ca. 1st-6th centuries
/ Pu, Muzhou. - New York, NY : Oxford University Press, [2017]
Books 2.  Qin Han guo jia ji si shi gao
/ Tian, Tian. - Bei jing di 1 ban. - Bei jing : Sheng huo·du shu·xin zhi san lian shu dian, 2015 nian 1 yue 1 ri
Books 3.  Literary forms of argument in early China
/ Gentz, Joachim. - Leiden : Brill, 2015
Books 4.  Hu shi, Feng you lan, Jin yue lin de luo ji fang fa yan jiu
/ Zhou, Xuan. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2014
Books 5.  The Huainanzi and textual production in early China
/ Queen, Sarah A.. - Leiden : Brill, 2014
Books 6.  Xian Qin liang han yin yang bing lue
/ Wang, Zhirong. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2013
Books 7.  Dong Jin shi ren xuan fu dao si xiang yu wen hua
/ Chen, Qingyuan. - Chu ban. - Tai bei : Wen jin chu ban she, 2013
Books 8.  Die Erleuchtung des Nordens : zum Disput zwischen Sengzhao und Liu Yimin über die Bodhisattva-Idee des Mahāyāna
/ Streif, Christian. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2013
Books 9.  Yi xue yuan liu yu xian dai chan shi
/ Lin, Zhongjun. - Di 1 ban. - Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2012
Books 10.  Han mu bi hua zong jiao si xiang yan jiu
/ Wang, Xiaoyang. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai gu ji chu ban she, 2011
1 - 10 of 50
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 003 [LCL] Local classification (GOK) 50
 
1 - 10 of 50
previous page      next page