German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 261
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 006"
Books 1.  Becoming human : Li Zehou's ethics
/ Rošker, Jana S.. - Leiden : Brill, [2020]
Books 2.  Zhong guo de ling hun : Hou Mao Ze dong shi dai de zong jiao fu xing
/ Johnson, Ian. - Yi ban. - Xin bei shi : Ba qi wen hua, 2019
Books 3.  Tang jun yi zhe xue de dui hua quan shi
/ Wu, Rujun. - Chu ban. - Tai bei shi : Tai wan xue sheng shu ju you xian gong si, 2019
Books 4.  Harmonism as an alternative
/ Wang, Keping. - Singapore : Palgrave Macmillan, [2019]
Books 5.  Religion in China : ties that bind
/ Chau, Adam Yuet. - Medford, MA, USA : Polity, 2019
Books 6.  Mei you yan se de si xiang : Yin hai guang yu zi you zhu yi du ben
/ Yin, Haiguang. - Chu ban. - Tai bei shi : Guo li tai wan da xue chu ban zhong xin chu ban, 2018.10
Books 7.  Ji nian mou zong san xian sheng shi shi er shi zhou nian guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
/ Yang, Yonghan. - Chu ban. - Tai bei shi : Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2018.07
Books 8.  Liang Shuming and the populist alternative in China
/ Lynch, Catherine. - Leiden : Brill, [2018]
Books 9.  Studies on contemporary Chinese philosophy (1949-2009)
/ Guo, Qiyong. - Leiden : Brill, 2018
Books 10.  Ru dao hui tong : Liu Xian xin zhe xue si xiang yan jiu
/ Chen, Zhong. - Di 1 ban. - Gui yang : Kong xue tang shu ju, 2017
1 - 10 of 261
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 006 [LCL] Local classification (GOK) 261
 
1 - 10 of 261
previous page      next page