German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 38
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 102"
Books 1.  Tang dai fo jiao qun ti de ji yi yu xin yang shi jian
/ Lin, Yunrou. - Chu ban. - Xin bei shi : Dao xiang chu ban she, 2018.08
Books 2.  Tang Song fo xue
/ Wei, Daoru. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
Books 3.  Sui Tang fo jiao shi gao
/ Tang, Yongtong. - Di 2 ban. - Bei jing : Zhong hua shu ju, 2016
Books 4.  Hui huang ding sheng : Sui Tang wu dai shi qi fo jiao
/ Xiong, Jiangning. - Di 1 ban. - Zheng zhou : Zhongzhou gu ji chu ban she, 2016
Books 5.  The records of Mazu and the making of classical Chan literature
/ Poceski, Mario. - New York : Oxford University Press, 2015Abstract
Books 6.  Tang hou qi Wu dai Song chu Dun huang si yuan cai chan guan li yan jiu
/ Ming, Chengman. - Chu ban. - Tai bei : Lan tai chu ban she, 2011
Books 7.  Sogudo kara Uiguru e : Shiruku Rōdo tōbu no minzoku to bunka no kōryū
/ Moriyasu, Takao. - Tōkyō : Kyūko Shoin, 2011
Books 8.  Tang wu dai fo dian yin yi yan jiu
/ Huang, Renxuan. - Bei jing di 1 ban. - Bei jing : Zhong hua shu ju, 2011
Books 9.  Zen's Chinese Heritage : The Masters and Their Teachings
/ Ferguson, Andrew. - Expanded Edition. - Somerville, MA : Wisdom Publications, p3s2011
Books 10.  Zhong guo fo jiao tong ... ; 8
/ Lai, Yonghai. - Di 1 ban, xue shu ban. - 2010
1 - 10 of 38
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 102 [LCL] Local classification (GOK) 38
 
1 - 10 of 38
previous page      next page