German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 12
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 104"
Books 1.  Ming qing zhi ji de gong si guan yan jiu
/ Shen, Hua. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2015
Books 2.  Leaving for the rising sun : Chinese Zen master Yinyuan and the authenticity crisis in early modern East Asia
/ Wu, Jiang. - New York, New York : Oxford University Press, [2015]
Books 3.  Living karma : the religious practices of Ouyi Zhixu
/ McGuire, Beverley Foulks. - New York, NY : Columbia University Press, 2014
Books 4.  Zhixu fo xue Yi zhe xue yan jiu
/ Zhang, Shaoyu. - Di 1 ban. - Cheng du : Sichuan chu ban ji tuan Ba Shu shu she, 2012
Books 5.  Wan Ming Wang xue you xin zhuan xing de ben ti quan shi
/ Hou, Jiezhi. - Chu ban. - Tai bei : Zheng da chu ban she, 2012
Books 6.  L'incantation du patriarche Pu'an : les avatars du syllabaire sanskrit dans la musique chinoise
/ Picard, François. - Leuven [u.a.] : Peeters, 2012
Books 7.  Ming mo Qing chu Da lai La ma xi tong yu Meng gu zhu bu hu dong guan xi yan jiu
/ Wang, Li. - Di 1 ban. - Bei jing : Min zu chu ban she, 2011
Books 8.  Ming dai fo jiao fang zhi yan jiu
/ Cao, Ganghua. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2011
Books 9.  Ming dai de fo jiao yu she hui
/ Chen, Yunü. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing da xue chu ban she, 2011
Books 10.  Zhong guo fo jiao tong ... ; 12
/ Lai, Yonghai. - Di 1 ban, xue shu ban. - 2010
1 - 10 of 12
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 104 [LCL] Local classification (GOK) 12
 
1 - 10 of 12
previous page      next page