German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 21
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 106"
Books 1.  Making saints in modern China
/ Ownby, David. - New York, NY : Oxford University Press, [2017]
Books 2.  Qing mo Min chu miao chan wen ti yan jiu (1895-1916)
/ Xu, Xiaozheng. - Di 1 ban. - Bei jing : Zong jiao wen hua chu ban she, 2016
Books 3.  Handbook of Oriental studies, Section 4: China / Volume 32, Modern Chinese religion II : 1850-2015: volume 2
/ Goossaert, Vincent. - [2016]
Books 4.  Handbook of Oriental studies, Section 4: China / Volume 32, Modern Chinese religion II : 1850-2015: volume 1
/ Goossaert, Vincent. - [2016]
Books 5.  Recovering Buddhism in modern China
/ Kiely, Jan. - New York : Columbia University Press, [2016]
Books 6.  Mou zong san juan
/ Mou, Zongsan. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2015
Books 7.  The science of Chinese Buddhism : early twentieth-century engagements
/ Hammerstrom, Erik J.. - New York : Columbia University Press, [2015]
Books 8.  Ren shan fa shi wen ji
/ Renshan <fa shi>. - Di 1 ban. - Xi an : Shan xi shi fan da xue chu ban zong she you xian gong si, 2014
Books 9.  Fo fa yu ke xue zhi bi jiao yan jiu
/ Wang, Jitong. - Di 1 ban. - Tai yuan : Shan xi ren min chu ban she, 2014
Books 10.  Da cheng qi xin lun kao zheng
/ Liang, Qichao. - Di 1 ban. - Tai yuan : Shan xi ren min chu ban she, 2014
1 - 10 of 21
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 106 [LCL] Local classification (GOK) 21
 
1 - 10 of 21
previous page      next page