German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 22
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 107"
Books 1.  Buddhism after Mao : negotiations, continuities, and reinventions
/ Ji, Zhe. - Honolulu : University of Hawai'i Press, [2019]
Books 2.  Chan yu sheng huo shi jie : sheng huo chan de guo qu, xian zai, wei lai
/ Huang, Min. - Di 1 ban. - Wu han : Hubei ren min chu ban she, 2017
Books 3.  Fo jiao yu dang dai Zhongguo wen hua jian she
/ Shi, Renda. - Di 1 ban. - Shang hai : Fu dan da xue chu ban she, 2017Abstract
Books 4.  Making saints in modern China
/ Ownby, David. - New York, NY : Oxford University Press, [2017]
Books 5.  Handbook of Oriental studies, Section 4: China / Volume 32, Modern Chinese religion II : 1850-2015: volume 2
/ Goossaert, Vincent. - [2016]
Books 6.  Handbook of Oriental studies, Section 4: China / Volume 32, Modern Chinese religion II : 1850-2015: volume 1
/ Goossaert, Vincent. - [2016]
Books 7.  Zhong guo fo jiao de she hui zhu yi gai zao
/ Xue, Yu. - Di 1 ban. - Xiang gang : Xianggang Zhong wen da xue chu ban she, [2015]
Books 8.  Zai lu shang : Yuan man ren sheng de zhi hui gan yan
/ Jiqun. - Di 1 ban. - Bei jing : Jiu zhou chu ban she, 2013
Books 9.  Zai an bian : Ren shi fo fa de qi meng zhi yin
/ Jiqun. - Di 1 ban. - Bei jing : Jiu zhou chu ban she, 2013
Books 10.  Zai ci ke : Xun zhen wen dao de bu er fa men
/ Ji, Qun. - Di 1 ban. - Bei jing : Jiu zhou chu ban she, 2013
1 - 10 of 22
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 107 [LCL] Local classification (GOK) 22
 
1 - 10 of 22
previous page      next page