German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 690
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 200"
Books 1.  Confucianism and sacred space : the Confucius temple from imperial China to today
/ Huang, Jinxing. - New York : Columbia University Press, [2021]
Books 2.  Song dai xun xue yan jiu
/ Liu, Tao. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 3.  Jiao hua ji wei zheng : "lun yu" " zi xi bu wei zheng" zhang fa wei
/ Zheng, Jizhou. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 4.  Kongzi xin xing gai nian fen xi
/ Yang, Chenhui. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 5.  Xue lu lao ren "lun yu jiang yao" yan jiu
/ Xie, Zhiguang. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 6.  Wang chuan shan "yin yang li lun" yan jiu
/ Chen, Qizhu. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 7.  Lun dang dai ru xue chong gou zhi wen ti yu fang fa : yi Mou Zongsan yu Lao Siguang wei li
/ Zhou, Yongsheng. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019
Books 8.  Luo Xianglin : Ru jia xing zhi shi fen zi yan jiu
/ Huang, Xianzuo. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019
Books 9.  Buddhist apologetics in East Asia : countering the Neo-Confucian critiques in the Hufa lun and the Yusŏk chirŭi non
/ Kaplan, Uri. - Leiden : Brill, [2019]
Books 10.  Zhu Xi : selected writings
/ Zhu, Xi. - New York, NY : Oxford University Press, [2019]
1 - 10 of 690
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 200 [LCL] Local classification (GOK) 690
 
1 - 10 of 690
previous page      next page