German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 26
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 213"
Books 1.  Song dai xun xue yan jiu
/ Liu, Tao. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 2.  Cong Xunzi de xing e lun kan "shan" de shi xian
/ Zhu, Minling. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019
Books 3.  Nei sheng yu wai wang : Xunzi de ren wen hua cheng zhi dao (xia)
/ Xia, Chunmei. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2018
Books 4.  Nei sheng yu wai wang : Xunzi de ren wen hua cheng zhi dao (shang)
/ Xia, Chunmei. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2018
Books 5.  Xun zi "Hua xing qi wei" si xiang zhi ke neng xing : cong "Yi zhi" de mian xiang lai tan tao
/ Jiang, Hongjun. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2016
Books 6.  Xun zi yu ru jia liu yi jing dian hua : chu tu wen xian shi ye xia xun zi yu ru jin jing dian sheng cheng yan jiu
/ Cui, Cunming. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2015
Books 7.  Da po xing shan de you huo : Zhong tan xun zi xing e lun de yi yi yu jia zhi
/ Zeng, Weijie. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2014
Books 8.  Ritual and religion in the Xunzi
/ Kline, T. C.. - Albany : State University of New York Press, 2014
Books 9.  "Li yi zhi tong" : Xun zi zheng zhi zhe xue yan jiu
/ Hu, Ketao. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2013
Books 10.  Xun zi li yue si xiang yan jiu : Cong li yi yue he kan xun zi zhe xue de dao de zhi wei
/ Song, Ningning. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2013
1 - 10 of 26
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 213 [LCL] Local classification (GOK) 26
 
1 - 10 of 26
previous page      next page