German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Bücherwunsch

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 181
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 300"
Books 1.  Zheng he, zhuan xing, sheng hua : dao jiao shi lun ji zhi yi
/ Li, Gang. - Di 1 ban. - Cheng du : Sichuan da xue chu ban she, 2016
Books 2.  "San jiao he yi" zhi xin : Wang Fuzhi fo dao si xiang yan jiu
/ Xiao, Jianyuan. - Di 1 ban. - Bei jing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2016
Books 3.  Celestial masters : history and ritual in early Daoist communities
/ Kleeman, Terry F.. - 1 edition. - Cambridge (Massachusetts) : Harvard University Asia Center, 2016
Books 4.  Dao jia si xiang yu xian dai wen ming
/ Xu, Kangsheng. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong hua shu ju, 2015Abstract
Books 5.  Zhuangzi and the happy fish
/ Ames, Roger T.. - Honolulu : University of Hawaii Press, 2015
Books 6.  Demonic warfare : Daoism, territorial networks, and the history of a Ming novel
/ Meulenbeld, Mark R. E.. - Honolulu : Univ. of Hawaii Press, 2015
Books 7.  Dao companion to Daoist philosophy
/ Liu, Xiaogan. - Dordrecht : Springer, [2015]
Books 8.  Trying not to try : ancient China, modern science, and the power of spontaneity
/ Slingerland, Edward Gilman. - First paperback edition. - New York : Broadway Books, an imprint of the Crown Publishing Group, 2014
Books 9.  Dao Companion to the Analects
/ Olberding, Amy. - 2014
Books 10.  The Beginning of the Subtle School of Taoism : an official perception of Taoism in the Early Tang Period
/ Reiter, Florian C.. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2014
1 - 10 of 181
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 300 [LCL] Local classification (GOK) 181
 
1 - 10 of 181
previous page      next page