German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 26
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 400"
Books 1.  The philosophy of the Mòzĭ : the first consequentialists
/ Fraser, Chris. - New York : Columbia University Press, 2016
Books 2.  Lao zi yu xian qin si xiang : yi ru mo dao fa wei zhu de kao cha
/ Wang, Qiang. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2015
Books 3.  Mo di yu ye su : Wu Lei chuan zhu zuo ji (er)
/ Wu, Leichuan. - Chu ban. - Xin bei shi : Gan lan chu ban you xian gong si, 2015
Books 4.  Mo zi, Hui Shi Gong Sun Long
/ Qian, Mu. - Di 1 ban, Xin jiao ben. - Bei jing : Jiu zhou chu ban she, 2011
Books 5.  Zhu zi shi liu jiang
/ Chen, Zhu. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo you yi chu ban she, 2009
Books 6.  Mo xue yu xian dai wen hua
/ Sun, Zhongyuan. - Di 2 ban, xiu ding ban. - Bei jing : Zhong guo guang bo dian shi chu ban she, 2007
Books 7.  Mozi ping zhuan
/ Xing, Zhaoliang. - 1. Aufl., 4. Print. - Nan jing : Nan jing da xue chu ban she, 2006
Books 8.  Mo zi da ci dian
/ Wang, Yu'an. - Di 1 ban. - Ji nan : Shan dong da xue Chu ban she, 2006
Books 9.  20 shi ji Mo xue yan jiu shi
/ Zheng, Jiewen. - Di 1 ban. - Bei jing : Qing hua da xue chu ban she, 2002
Books 10.  Jin dai "Mo bian" fu xing zhi lu
/ Zhang, Binfeng. - Di 1 ban. - Tai yuan : Shanxi jiao yu chu ban she, 1999Abstract
1 - 10 of 26
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 400 [LCL] Local classification (GOK) 26
 
1 - 10 of 26
previous page      next page