German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 24
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 500"
Books 1.  "Guan zi" si pian "Jing qi lun" yan jiu
/ Liu, Zhimiao. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2014
Books 2.  Han Fei ming xue yu fa si xiang yan jiu
/ Cui, Lei. - Di 1 ban. - Bei jing : Fa lü chu ban she, 2013
Books 3.  "Han fei zi" 'Li' guan nian zhi yan jiu
/ Wang, Zhendi. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2013
Books 4.  Shame between punishment and penance : [the social usages of shame in the middle ages and early modern times ; international conference, Paris, 21 - 23 octobre 2010]
/ Sère, Bénédicte. - Firenze : SISMEL, Ed. del Galluzzo, 2013
Books 5.  Dao companion to the philosophy of Han Fei
/ Goldin, Paul Rakita. - Heidelberg New York London : Springer Dordrecht, 2013
Books 6.  Han Fei fa lü si xiang yan jiu
/ Guo, Chunlian. - Di 1 ban. - Shang hai : Shanghai ren min chu ban she, 2012
Books 7.  Xie wu liang wen ji / Di 1 juan, Kong zi, Han fei
/ Xie, Wuliang. - Di 1 ban. - 2011
Books 8.  Han Fei zun jun xue shuo yu liang Han zheng jing xing shi
/ Huang, Shaomei. - Chu ban. - Tai bei xian yong he shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, Minguo 99 [2010]
Books 9.  Zhu zi shi liu jiang
/ Chen, Zhu. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo you yi chu ban she, 2009
Books 10.  Han Fei ping zhuan
/ Shi, Juehuai. - 1. Aufl., 3. Print. - Nan jing : Nan jing da xue chu ban she, 2009
1 - 10 of 24
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 500 [LCL] Local classification (GOK) 24
 
1 - 10 of 24
previous page      next page