German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 28
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 500"
Books 1.  Zhan guo qin han fa jia zhu wen ti yan jiu
/ Ou, Yongqi. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2016
Books 2.  Han fei dao lun si xiang yan jiu
/ Liu, Xiaogang. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2016
Books 3.  Zhen guan zhi dao yu fa jia si xiang
/ Guan, Liwu. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2015
Books 4.  Cong "Han fei zi" yu yan lun Han Fei de zheng zhi si xiang
/ Xu, Xiangjun. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2015
Books 5.  "Guan zi" si pian "Jing qi lun" yan jiu
/ Liu, Zhimiao. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2014
Books 6.  Han Fei ming xue yu fa si xiang yan jiu
/ Cui, Lei. - Di 1 ban. - Bei jing : Fa lü chu ban she, 2013
Books 7.  "Han fei zi" 'Li' guan nian zhi yan jiu
/ Wang, Zhendi. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2013
Books 8.  Shame between punishment and penance : [the social usages of shame in the middle ages and early modern times ; international conference, Paris, 21 - 23 octobre 2010]
/ Sère, Bénédicte. - Firenze : SISMEL, Ed. del Galluzzo, 2013
Books 9.  Dao companion to the philosophy of Han Fei
/ Goldin, Paul Rakita. - Dordrecht : Springer, 2013
Books 10.  Han Fei fa lü si xiang yan jiu
/ Guo, Chunlian. - Di 1 ban. - Shang hai : Shanghai ren min chu ban she, 2012
1 - 10 of 28
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 500 [LCL] Local classification (GOK) 28
 
1 - 10 of 28
previous page      next page