German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 4 of 4
      
* results  search [and] lkl "CGK 040"
Books 1.  Li, fa, she hui : Qing dai fa lü zhuan xing yu she hui bian qian ; xiu ding ban
/ Zhang, Renshan. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2013
Books 2.  Zhong guo jin dai jin rong fa zhi shi yan jiu
/ Wang, Hongman. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai ren min chu ban she, 2013
Books 3.  Münchener theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament
/ Hainz, Josef. - 1. Aufl. - Düsseldorf : Patmos-Verl., 1997
Books 4.  Griechisch-deutsches Wörterbuch zum neuen Testamente
/ Schirlitz, Samuel Christoph. - 5. Aufl. - Giessen : Roth, 1893
1 - 4 of 4
      
Word   Type   Count
cgk 040 [LCL] Local classification (GOK) 4
 
1 - 4 of 4