German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Bücherwunsch

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 23
previous page      next page
* results  search [and] lkl "DBF 010"
Books 1.  Japanese confucianism : a cultural history
/ Paramore, Kiri. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016Abstract
Books 2.  Zhu shun shui yu jin shi ri ben ru xue de fa zhan
/ Xu, Xingqing. - Chu ban. - Tai bei shi : Guo li tai wan da xue chu ban zhong xin, Minguo 101 [2012]
Books 3.  Confucianism in context : classic philosophy and contemporary issues, East Asia and beyond
/ Chang, Wonsuk. - Albany, NY : SUNY Press, 2010
Books 4.  Zhong hua wen hua de chuan cheng yu chuang xin : Ji nian mou fu li jiao shou lun wen ji
/ Mote, Frederick W.. - Xiang gang : Zhong wen da xue chu ban she, c2009
Books 5.  Dong ya li shi shang de tian xia yu zhong guo gai nian
/ Gan, Huaizhen. - Chu ban. - Tai bei shi : Guo li tai wan da xue chu ban zhong xin, 2007
Books 6.  De chuan ri ben ru xue si xiang de te zhi : Shen dao, cu lai xue yu yang ming xue
/ Zhang, Kunjiang. - Chu ban. - Tai bei shi : Guo li tai wan da xue chu ban zhong xin, 2007
Books 7.  From Taoism to Einstein : Ki and Ri in Chinese and Japanese thought ; a survey
/ Lidin, Olof. - Folkestone : Global Oriental, 2006
Books 8.  Ri ben de chuan shi dai de jiao yu si xiang yu mei ti
/ Tsujimoto, Masashi. - Chu ban. - Tai bei shi : Guo li tai wan da xue chu ban zhong xin, 2005
Books 9.  Jin dai ri ben han xue de "guan jian ci" yan jiu : Ru xue ji xiang guan gai nian de shan bian
/ Chen, Weifen. - Chu ban. - Tai bei : Guo li Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2005
Books 10.  Huang quan, li yi yu jing dian quan shi : zhong guo gu dai zheng zhi shi yan jiu
/ Gan, Huaizhen. - Chu ban. - Tai bei shi : Tai da chu ban zhong xin, 2004
1 - 10 of 23
previous page      next page
Word   Type   Count
dbf 010 [LCL] Local classification (GOK) 23
 
1 - 10 of 23
previous page      next page