German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 89
previous page      next page
* results  search [and] lkl "JOS 600"
Books 1.  Nepolnaja rukopisʹ : roman
/ Abdulla, Kamal. - Moskva : Chroniker, 2006
Books 2.  Qloballaşma vä Türk Sivilizasiyası
/ Ulusel, Rahid S.. - Bakı : C̜as̜ioğlu, 2005
Books 3.  Atalar sözü
/ Rzayev, Halıq Ağa Häsän-oğlu. - Bakı : Bakı Univ. näşriyyatı, 2003-
Books 4.  Humay Qayasi : Famil Qaracallı yaradıcılıǧında äfsanä vä rävayätlär
/ Qasimli, Mähärräm. - Bakı : Täfäkkür, 2003
Books 5.  Iki damla göz yas̜i : ("Qana boyanmis̜ Quran" kitabının on ikinci hissäsi)
/ Qaracalli, Famil. - Bakı : Täfäkkür, 2002
Books 6.  Dedem Qorqud'un dilinden
/ Sehend, Bulud Karaçorlu. - Ankara : Türk Dil Kurumu, 2002-
Books 7.  Haydar baba'ya selâm
/ Šahriyār, Muḥammad Ḥusain. - Ankara : Türk Dil Kurumu, 2002
Books 8.  Günäş diyarı : "Hämsä" dän hekayätlär, äfsanälär vä rävayätlär
/ Niẓāmī Ganǧawī, Ilyās Ibn-Yūsuf. - Bakı : Ayna Mätbu Evi, 2002
Books 9.  Bu necä yuhudu, yoza bílmíräm
/ Välizadä, Lätif. - Baki : Täfäkkür, 2002
Books 10.  Bír gäncín taleyi alt-üst olursa
/ Mämmädov, Sämändär. - Baky : Nurlan, 2002
1 - 10 of 89
previous page      next page
Word   Type   Count
jos 600 [LCL] Local classification (GOK) 89
 
1 - 10 of 89
previous page      next page