German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 6 of 6
      
* results  search [and] lkl "JOT 315"
Books 1.  Kuruluşundan günümüze Türk Dil Kurumu : niznamname, tüzük, yasa ve yönetmelikler
/ Türk Dil Kurumu. - 1. baskı. - Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları, 2007
Books 2.  XV. Türk Dil Kurultayı , 1976
/ Türk Dil Kurumu. - Ankara : Univ. Basımevi, 1977
Books 3.  On dördüncü Türk Dil Kurultayı, 1974
/ Türk Dil Kurumu. - [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları, 1975
Books 4.  X. Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler
/ Türk Tarih Kurumu. - Ankara : TTK Basımevi, 1964
Books 5.  Üçüncü Türk Dil Kurultayı 1936 : tezler, müzakere, zabıtlar
/ Türk Dil Kurumu. - İstanbul : Devlet Basımevi, 1937
Books 6.  Türk Dili Kurultayı, Birinci Türk Dili Kurultayı : tezler, müzakere zabıtları
/ Türk Dil Kurultayı. - 1933
1 - 6 of 6
      
Word   Type   Count
jot 315 [LCL] Local classification (GOK) 6
 
1 - 6 of 6