German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 14
previous page      next page
* results  search [and] lkl "JOT 320"
Books 1.  Interlinguale Angleichung der Lexik : Aspekte der Europäisierung des türkeitürkischen Wortschatzes
/ Röhrborn, Klaus. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2003
Books 2.  Münebbihü'r-Rāḳidīn : (Uyuları uyandurucı)
/ İzniki . - Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu, 2002
Books 3.  Dede Korkut hikâyerleri üzerinde söz dizimi bakımından bir inceleme
/ Cemiloğlu, İsmet. - Ankara : Türk Dil Kurumu, 2001
Books 4.  Kavâid-i lisân-ı türkı̂ : (Türkçe dil bilgisi)
/ Uşaklıgil, Halit Ziya. - Ankara : Türk Dil Kurumu, 1999
Books 5.  Mir'âtü'l-memâlik : inceleme - metin - indeks
/ Seydi Ali Reis. - Ankara : Türk Dil Kurumu, 1999
Books 6.  Tuhfe-i Murâdî : inceleme, metin, dizin
/ Širwānī, Muḥammad Ibn-Maḥmūd. - Ankara : Türk Dil Kurumu, 1999
Books 7.  Veled Çelebi İzbudak
/ Akar, Metin. - Ankara : Türk Dil Kurumu, 1999
Books 8.  Tarih-i İbn-i Kesîr tercümesi : dil özellikleri, metin, sözlük
/ Ibn-Kaṯīr, Ismāʿīl Ibn-ʿUmar. - Ankara : Türk Dil Kurumu, 1998-
Books 9.  Târih-i İbn-i Kesîr tercümesi : (giriş - inceleme - metin - sözlük)
/ Ibn-Kaṯīr, Ismāʿīl Ibn-ʿUmar. - Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1998
Books 10.  Historisches Wörterbuch der Bildungen auf -cı/-ıcı im Osmanisch-Türkischen
/ Stachowski, Stanisław. - Kraków : Jagiellonian Univ. Press, 1996
1 - 10 of 14
previous page      next page
Word   Type   Count
jot 320 [LCL] Local classification (GOK) 14
 
1 - 10 of 14
previous page      next page