German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 11
previous page      next page
* results  search [and] lkl "JOT 631"
Books 1.  Arif Nihat Asya'nın nesirleri
/ Yıldız, Saadettin. - Ankara : Kültür Bakanlığı, 1991
Books 2.  Üsküp'ten Kosova'ya
/ Bakiler, Yavuz Bülent. - 5. Baskı. - Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 1990
Books 3.  Çocuklarımıza Şiirler
/ Elçin, Şükrü. - Ankara : Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1986
Books 4.  Divan-i Sirri : / Hacı Muharrem Hilmi Efendi ; notlarls neşreden Süleyman Ateş
/ Muharrem Hilmî . - Ankara, 1976
Books 5.  Tutkum : Şiirler
/ Buluç, Nadide. - Istanbul : Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1975
Books 6.  Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi
/ Akyüz, Kenan. - 3. Baskı. - Ankara : (Doğuş Matbaası), 1970
Books 7.  Türk Anadolu halk türküleri
/ Arsunar, Ferruh. - Ankara : Halkevleri Genel Merkezi, [1965]
Books 8.  Rind ü Zâhid
/ Fuzulî. - Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1956
Books 9.  Fuzûlî hakkında bir bibliyografya denemesi
/ Cunbur, Müjgân. - 1. defa. - İstanbul : Maarif Vekâleti, 1956
Books 10.  Çalgılı kahvelerdeki külhanbey edebiyatı ve nümuneleri
/ Alangu, Tahir. - İstanbul : Ahmet İhsan Matbaası, 1943
1 - 10 of 11
previous page      next page
Word   Type   Count
jot 631 [LCL] Local classification (GOK) 11
 
1 - 10 of 11
previous page      next page