German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 19
previous page      next page
* results  search [and] lkl "JOT 635"
Books 1.  Geschichten aus Istanbul
/ Abasıyanık, Sait Faik. - Zürich : Manesse-Verl., 2012
Books 2.  Uygur karızlarına yolculuk
/ Özden, Dursun. - Istanbul : Kaynak yayınları, 2006
Books 3.  Yaşadığım gibi
/ Tanpınar, Ahmet Hamdi. - 3. baskı. - İstanbul : Dergâh Yayınları, 2000
Books 4.  Markopaşa yazıları ve ötekiler
/ Sabahattin Ali. - 1. baskı. - İstanbul : YKY, 1998
Books 5.  Lüm'atü's-sirâc li hazreti't-tâc (bahtiyâr-nâme), yayımlayan Muhammed Ruşen
/ Ruşen, Muhammed. - birinci baskı. - Ankara : T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994
Books 6.  Das erzählerische Werk der türkischen Autorin Sevgi Soysal : (1936 - 1976)
/ Furrer, Priska. - Berlin : Schwarz, 1992
Books 7.  Zamanı sorgulamak
/ Oktay, Ahmet. - 1. Aufl. - Istanbul : Remzi Kitabevi, 1991
Books 8.  Das Bild des Kindes der ländlichen Türkei im Spiegel ausgewählter Prosa Yaşar Kemals
/ Peter, Rosemarie. - Wiesbaden : Harrassowitz, 1991
Books 9.  Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında alafranga tipler
/ Toker, Şevket. - Izmir : Ege Üniv. Basımevi, 1990
Books 10.  Tarık Buğra
/ Tuncer, Hüseyin. - 1. baskı. - [Ankara] : Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1988
1 - 10 of 19
previous page      next page
Word   Type   Count
jot 635 [LCL] Local classification (GOK) 19
 
1 - 10 of 19
previous page      next page