German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 3 of 3
      
* results  search [and] lkl "JOZ 200"
Books 1.  Dîvânu Lugâti't-Turk'ten Senglah'a Türkçe
/ Ölmez, Mehmet. - Birinci baskı. - Cağaloğlu, İstanbul : Kesit Yayınları, Aralık 2017
Books 2.  Kâşgarlı Mahmud ve Divanü lugati't-Türk : binyıl önce binyıl sonra
/ Akalın, Şükrü Halûk. - 1. baskı. - Ankara : Türk Dil Kurumu, 2008
Books 3.  Türkçe ilk Kura̕n tercümesi (Rylands nüshası) : Karahanlı Türkçesi ; (giriş - metin - notlar - dizin)
/ Ata, Aysu. - Ankara : Türk Dil Kurumu, 2004
1 - 3 of 3
      
Word   Type   Count
joz 200 [LCL] Local classification (GOK) 3
 
1 - 3 of 3