German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 8 of 8
      
* results  search [and] lkl "JOZ 600"
Books 1.  Qutadghu bilig
/ Yūsuf Haṣṣ Ḥāǧib. - [s.l.] : [s.n.], 2014
Books 2.  Qutadġu bilik
/ Yūsuf Haṣṣ Ḥāǧib. - Ürümči : Šinjang xälq näšriyati, 2014
Books 3.  Qut daarıtar bilim : (qutadġu bilik)
/ Yūsuf Haṣṣ Ḥāǧib. - Ürümčü : Šinjang el basması, 2013
Books 4.  Qutadġu bilik : [pärġanä nusxisining mätini]
/ Yūsuf Haṣṣ Ḥāǧib. - Ürümči : Šinjang uniwersiteti näšriyati, 2013
Books 5.  Doğumunun 990. yılında Yusuf Has Hacib ve eseri Kutadgu Bilig bildirileri : 26-27 Ekim 2009
/ Duman, Musa. - 1. baskı. - Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011
Books 6.  Kutadgu bilig / 3, Mısıir nüshası
/ Yūsuf Haṣṣ Ḥāǧib. - 1943
Books 7.  Kutadgu bilig / 2, Fergana nüshası
/ Yūsuf Haṣṣ Ḥāǧib. - 1942
Books 8.  Kutadgu bilig / 1, Viyana nüshası
/ Yūsuf Haṣṣ Ḥāǧib. - 1942
1 - 8 of 8
      
Word   Type   Count
joz 600 [LCL] Local classification (GOK) 8
 
1 - 8 of 8