German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 23
previous page      next page
* results  search [and] lkl "JWY 500"
Books 1.  Man ju eo mun hag ga lyo ui hyeon hwang mich geu yeon gu wa hwal yong
/ International Conference of Center Manchu Studies <Seoul>. - Seoul : Center for Manchu Studies, 2015
Books 2.  Liao ning wen hua ji yi, Zhen gui gu ji (2)
/ Zhou, Lianke. - Di 1 ban. - 2014
Books 3.  Xi bo zu wen xue zuo pin xuan
/ He, Yuanxiu. - Di 1 ban. - Wu lu mu qi : Xin jiang ren min chu ban she, 2014
Books 4.  Xin jiang xi bo zu wen xue zuo pin jing xuan
/ Ma, Xiongfu. - Di 1 ban. - Wu lu mu qi : Xin jiang ren min chu ban she, Dezember 2013
Books 5.  Man wen dang an yu qing dai bian jiang he min zu yan jiu
/ Oyunbilig, Borjigidai. - Di 1 ban. - Bei jing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2013
Books 6.  Critical readings on the Manchus in modern China (1616 - 2012)
/ Laamann, Lars Peter. - Leiden [u.a.] : Brill, 2013
Books 7.  Ume heoledere : der Ostasienwissenschaftler Walter Fuchs (1902 - 1979)
/ Fuchs, Walter. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2011-
Books 8.  Xi bo zu wen xue jian shi
/ Xiu, Heyuan. - Bei jing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2010
Books 9.  Zhong guo a er tai yu xi min zu min jian wen xue gai lun
/ Manduqu, .... - Di 2 ci yin shua. - Hu he hao te : Nei meng gu jiao yu chu ban she, 2010
Books 10.  Qing dai Man zu wen xue lun
/ Zhang, Jiasheng. - Di 1 ban. - Shen yang : Liao ning min zu chu ban she, 2009
1 - 10 of 23
previous page      next page
Word   Type   Count
jwy 500 [LCL] Local classification (GOK) 23
 
1 - 10 of 23
previous page      next page