German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 235
previous page      next page
* results  search [and] lkl "JY 352"
Books 1.  "Lei jie" lei wen xian zhong de han - Chao ci hui yan jiu
/ Jin, Zhejun. - Di 1 ban. - Bei jing : Ren min chu ban she, 2012
Books 2.  Jo-seon-eo-eo-hwi-gu-seong-lon
/ Mun, Yeong-ho. - [Pyeong-yang] : Sa-hoe-gwa-hag-chul-pan-sa, 2012
Books 3.  Sae-teo-min-eul wi-han Han-gug-eo eo-hwi gyo-yug
/ Sin, Myeong-seon. - Cho-pan. - Seo-ul : Ba-gi-jeong, 2012
Books 4.  Han-gug-eo pil-su-eo-hwi hae-seol : KBS-Han-gug-eo-neung-lyeog-si-heom, KBS-U-li-mal-gyeo-lu-gi, KBS-Ba-leun-mal-go-un-mal
/ Han gug bang song mun hwa hyeob hoe. - [Neue Aufl.]. - Seo-ul : Hyeong-seol-chul-pan-sa, 2011
Books 5.  Uri mal ŏhwŏ-ŭi ttŭt-kwa yurae
/ Kim, Pŏm-ju. - [P'yŏngyang] : Kŭmsŏng ch'ŏngnyŏn ch'ulp'ansa, 2010
Books 6.  Chŏngsŏn pangŏn-ŭi sŏngjo ch'egye-wa kŭ yŏsajŏk pyŏnch'ŏn
/ Ch'oe, Yŏng-mi. - Ch'op'an. - Sŏul : Yŏngnak, 2010
Books 7.  Uri mar-ŭi pisŭt'an kkol toep'uri nanmal yŏn'gu
/ Han, Kil. - Sŏul : Yŏngnak, 2010
Books 8.  Hangugŏ kich'o ŏhwijip
/ Pae, Chu-ch'ae. - Ch'op'an. - Sŏul : Han'guk Munhwasa, 2010
Books 9.  Kugŏhak, sahoe ŏnŏhag-ŭi t'amgu
/ Chang, T'ae-jin. - Ch'op'an. - P'aju : T'aehaksa, 2010
Books 10.  Ŭimi punsŏngnon
/ Yi, Kwang-ho. - Ch'op'an. - Sŏul : Yŏngnak, 2009
1 - 10 of 235
previous page      next page
Word   Type   Count
jy 352 [LCL] Local classification (GOK) 235
 
1 - 10 of 235
previous page      next page