German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 55
previous page      next page
* results  search [and] lkl "JY 373"
Books 1.  U-li-mal-eui dal-in na-eun Gim U-yeong-eui han-gug-eo i-ya-gi
/ Kim, U-yŏng. - Seo-ul : Pu-leun-sa-sang-sa, 2011
Books 2.  Gug-mun seo-sa-che-eui mun-che-lon
/ Chŏng, Ŭn-gyun. - Cho-pan-bal-haeng. - Pa-ju : Han-gug-hag-sul-jeong-bo, 2011
Books 3.  Sagoryŏk hamyang-ŭl wihan kugŏ kyoyuk sŏlgye
/ Yi, Sang-t'ae. - Ch'op'an parhaeng. - Sŏul : Pagijŏng, 2010
Books 4.  Igonggye-rŭl wihan kŭlssŭgi-wa palp'yo hagi
/ Ch'oe, Tŏk-ki. - Seoul : Taega, 2008
Books 5.  Zai wang shang wu yong pin lü zui gao de han guo yu
/ I, Hŭi-ja. - [Bug-gyeong] : Min-jog-chul-pan-sa, 2007
Books 6.  Kŭl ssŭgi-rossŏ mal hagi ttonŭn net'ijŭn-ŭi p'ŏmgŭl, taekkŭl, pepŭl, akpŭl, aidi kŭrigo imot'ik'on-ŭi ŏnŏhak chŏk punsŏk
/ Sŏ, Ŭn-a. - Ch'op'an. - Sŏul : K'ŏmyunik'eisyŏn puksŭ, 2007
Books 7.  Han-gug-eo hoe-hwa gyo-su-eui i-lon-gwa sil-je
/ Jin, Shunnu. - [Bug-gyeong] : Min-jog-chul-pan-sa, 2007
Books 8.  Sarang handa uri mal
/ Chang, Sŭng-uk. - Ch'op'an. - Koyang : Hanŭl Yŏnmot, 2007
Books 9.  Die chinesische Schrift in Korea : ein Politikum
/ Reckel, Johannes. - Göttingen : Peust & Gutschmidt, 2006
Books 10.  Kugŏ kyoyuk yŏngu-ŭi pansŏng-gwa chŏnmang
Seoul : Yŏngnak, 2003
1 - 10 of 55
previous page      next page
Word   Type   Count
jy 373 [LCL] Local classification (GOK) 55
 
1 - 10 of 55
previous page      next page