German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 91
previous page      next page
* results  search [and] lkl "JY 635"
Books 1.  Yu-li geu-lim-ja : I Yun-gi so-seol-jib
/ Yi, Yun-gi. - 1-pan. - Seo-ul : Min-eum-sa, 2011
Books 2.  Gu wen guan zhi
/ Jin, Hengzhi. - [Bug-gyeong] : Min-jog-chul-pan-sa, 2009
Books 3.  Saengae-ŭi palgyŏn
/ Kim, Ch'an-ho. - Ch'op'an. - Sŏul : Inmul-gwa Sasangsa, 2009
Books 4.  Kŭriun kŏttŭrŭn san mit'-e itta
/ Yun, Hŭi-gyŏng. - Ch'op'an. - Sŏul : Sinserim, 2009
Books 5.  Pari-e ttongch'im-ŭl not'a
/ Kim, Ka-jung. - Sŏul : Sanyŏng, 2008Abstract
Books 6.  Nammal ŏmnŭn kyŏngjŏn
/ Han, Chae-su. - Sŏul : Kogŭl, 2007
Books 7.  Urin maju pomyŏ ussŏtta : Mun Chŏng-hŭi sarang-ŭi si
/ Mun, Chŏng-hi. - Seoul : P'urŭn sasang, 2007
Books 8.  Ch'ŏŭmch'ŏrŏm /Sin Yŏng-bok kŭl, kŭrim
/ Sin, Yŏng-bok. - Ch'op'an, 5 swae. - Seoul : Raendŏm hausŭ k'oria, 2007
Books 9.  Yŏngwŏn-gwa sarang-ŭi taehwa
/ Kim, Hyŏng-sŏk. - 1 Auflage. - Sŏul : Hanuri puksŭ, 2007
Books 10.  Simjang-ŭn oentchog-e issŭm-ŭl kiŏkhara : Chŏng Un-yŏng-ŭi majimak k'allŏmjip
/ Chŏng, Un-yŏng. - Ch'op'an. - Seoul : Ungjin chisik hausŭ, 2006
1 - 10 of 91
previous page      next page
Word   Type   Count
jy 635 [LCL] Local classification (GOK) 91
 
1 - 10 of 91
previous page      next page