German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 119
previous page      next page
* results  search [and] lkl "JY 672"
Books 1.  Baeg-du-san-3-dae-jang-gun-jeon-seol-geu-lim-chaeg
Pyeong-yang : Geum-seong-cheong-nyeon-chul-pan-sa, 2014-
Books 2.  Činliq wä saxta körünüš häqqidä hekayä : Bakon ; Yaš - ösmürlärning ösüp yetilišidiki hämrahi - Junggo maʾarip ministirliqi oqušqa täwsiyä qilġan kitap
/ Kang, Ang-gye. - Ürümči : Šinjang xälq näšriyati [u.a.], 2013
Books 3.  Yaxšiliq wä yamanliq häqqidä hekayä : Šünzi ; Yaš - ösmürlärning ösüp yetilišidiki hämrahi - Junggo maʾarip ministirliqi oqušqa täwsiyä qilġan kitap
/ Yun, Mu-gyo. - Ürümči : Šinjang xälq näšriyati [u.a.], 2013
Books 4.  Šadliq wä xapiliq häqqidä hekayä : Šopenxawer ; Yaš - ösmürlärning ösüp yetilišidiki hämrahi - Junggo maʾarip ministirliqi oqušqa täwsiyä qilġan kitap
/ Gang, Nong-su. - Ürümči : Šinjang xälq näšriyati [u.a.], 2013-
Books 5.  Ämgäk wä bayliq häqqidä hekayä : Marks ; Yaš - ösmürlärning ösüp yetilišidiki hämrahi - Junggo maʾarip ministirliqi oqušqa täwsiyä qilġan kitap
/ Pak, Yŏng-uk. - Ürümči : Šinjang xälq näšriyati [u.a.], 2013
Books 6.  Bäxt wä mänpäʾät häqqidä hekayä : Bentam ; Yaš - ösmürlärning ösüp yetilišidiki hämrahi - Junggo maʾarip ministirliqi oqušqa täwsiyä qilġan kitap
/ Seo, Jeong-ug. - Ürümči : Šinjang xälq näšriyati [u.a.], 2013
Books 7.  Muhäbbät wä ösüp häqqidä hekayä : Erič Firom ; Yaš - ösmürlärning ösüp yetilišidiki hämrahi - Junggo maʾarip ministirliqi oqušqa täwsiyä qilġan kitap
/ O, Ch'ae-hwan. - Ürümči : Šinjang xälq näšriyati [u.a.], 2013
Books 8.  Täpäkkur wä höküm häqqidä hekayä : Dekart ; Yaš - ösmürlärning ösüp yetilišidiki hämrahi - Junggo maʾarip ministirliqi oqušqa täwsiyä qilġan kitap
/ Jin, Yixuan. - Ürümči : Šinjang xälq näšriyati [u.a.], 2013
Books 9.  Ač közlük wä qanaʾätčanliq häqqidä hekayä : Xobbes ; Yaš - ösmürlärning ösüp yetilišidiki hämrahi - Junggo maʾarip ministirliqi oqušqa täwsiyä qilġan kitap
/ Seo, Jeong-ug. - Ürümči : Šinjang xälq näšriyati [u.a.], 2013
Books 10.  Hayatliq wä iradä häqqidä hekayä : Nitsi ; Yaš - ösmürlärning ösüp yetilišidiki hämrahi - Junggo maʾarip ministirliqi oqušqa täwsiyä qilġan kitap
/ Kang, Nong-su. - Ürümči : Šinjang xälq näšriyati [u.a.], 2013
1 - 10 of 119
previous page      next page
Word   Type   Count
jy 672 [LCL] Local classification (GOK) 119
 
1 - 10 of 119
previous page      next page