German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 1374
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 200"
Books 1.  Jing ju zhi shi ci dian
/ Wu, Tongbin. - Quan xin xiu ding ban di 1 ban. - Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 2017
Books 2.  Fo xue da ci dian
/ Ding, Fubao. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai shu dian chu ban she, 2015
Books 3.  Liang an ke xue ji shu ming ci cha yi shou ce
/ Li, Zhijiang. - Di 1 ban. - Da lian : Da lian li gong da xue chu ban she, 2015
Books 4.  Wai yu di ming han zi yi ming hu cha shou ce
/ Liu, Lian'an. - Di 1 ban. - Bei jing Shi : Lü you jiao yu chu ban she, 2014
Books 5.  Zhong guo shen hua chuan shuo ci dian
/ Yuan, Ke. - Xiu ding ban di 1 ban. - Bei jing : Beijing lian he chu ban gong si, 2013
Audio visual 6.  Meng gu zu wu dao jiao cheng
/ Sečintaraki, .... - [s.l.] : Nei meng gu chu ban ji tuan, 2012
Books 7.  Si shu ci dian
/ Wu, Liangkai. - Di 1 ban. - Wu han : Chong wen shu ju, 2012
Books 8.  Historical dictionary of Taiwan cinema
/ Li, Daoming. - Lanham : Scarecrow Press, Inc, 2012
Books 9.  Zhong guo li shi da ci dian : yin xu ben
/ Zheng, Tianting. - Di 1 ban, di 4 ci yin shua. - Shang hai : Shang hai ci shu chu ban she, 2012 = 2007
Books 10.  Zhong hua da dian : fa lü dian ; fa lü li lun fen dian
/ "Zhong hua da dian" gong zuo wei yuan hui. - Di 1 ban. - Chong qing : Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2011
1 - 10 of 1374
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 200 [LCL] Local classification (GOK) 1375
 
1 - 10 of 1374
previous page      next page