German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Bücherwunsch

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 812
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 300"
Books 1.  The handbook of Chinese linguistics
/ Huang, Cheng-Teh James. - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2018
Books 2.  Han yu de xing shi, yi yi yu gong neng
/ Chen, Ping. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2017
Books 3.  Yuan Ming Qing ci jian shang ci dian
/ Qian, Zhonglian. - Xin yi ban, di 1 ban. - Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2017
Books 4.  Suomi-kiina suursanakirja
/ Li, Guangyun. - Kolmas, uudistettu laitos. - Helsinki : Art House, [2017]
Books 5.  Explorations into Chinese as a second language
/ Kecskés, István. - Cham, Switzerland : Springer, 2017
Books 6.  Encyclopedia of Chinese language and linguistics
/ Sybesma, Rint. - Leiden : Brill, 2017
Books 7.  Han yu bian yi xin lun : 20 shi ji 90 nian dai yi lai Han yu bian yi dong tai yan jiu
/ Yang, Caixian. - Di 1 ban. - Xi'an : Xi'an jiao tong da xue chu ban she, 2016
Books 8.  Xian Qin shi jian shang ci dian (xin yi ban)
/ Jiang, Liangfu. - Xin 1 ban, di 1 ban. - Shang hai : Shanghai ci shu chu ban she, 2016
Books 9.  Gu dai Han yu chang yong zi zi dian
/ Zhong, Weike. - Di 1 ban. - Cheng du : Si chuan ci shu chu ban she, 2016
Books 10.  Han yu cheng yu ci dian
/ Sun, Mengmei. - Di 2 ban suo yin ben. - Bei jing : Shang wu yin shu guan guo ji you xian gong si, 2016
1 - 10 of 812
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 300 [LCL] Local classification (GOK) 812
 
1 - 10 of 812
previous page      next page