German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 2 of 2
      
* results  search [and] lkl "KNC 315"
Books 1.  Yu yan ben zhi li lun de zhe xue chong jian
/ Yu, Quanyou. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2011
Books 2.  Yu yan xue gang yao
/ Shen, Xiaolong. - Di 1 ban. - Shang hai : Fu dan da xue chu ban she, 2003
1 - 2 of 2
      
Word   Type   Count
knc 315 [LCL] Local classification (GOK) 2
 
1 - 2 of 2