German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 29
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 320"
Books 1.  Hua Ying wen yi jin dai
/ Hillier, Walter. - Di 1 ban. - Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2017
Books 2.  Chinesisch-deutsche Transkriptionssysteme im 19. und 20. Jahrhundert : Abriss der Enwicklung einschließlich wichtiger Transkriptionstabellen
/ Schön, Michael. - Berlin : epubli GmbH, 2013
Books 3.  Han zi shi hua
/ Wang, Nai. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo da bai ke quan shu chu ban she, 2012
Books 4.  Zhong xi fan yi si xiang bi jiao yan jiu
/ Liu, Miqing. - Di 2 ban. - Bei jing : Zhongguo dui wai fan yi chu ban you xian gong si, 2012
Books 5.  Wen shi cong gao : shang gu si xiang, min su yu gu wen zi xue shi
/ Qiu, Xigui. - Di 2 ban. - Shang hai : Shang hai yuan dong chu ban she, 2012
Books 6.  Fu ren da xue di liu jie han xue guo ji yan tao hui : " xi fang zao qi(1552-1814 nian jian)han yu xue xi he yan jiu " lun wen ji : "Early European (1552-1814) acquisiton and research on Chinese language "symposium papers
/ Wesolowski, Zbigniew. - Tai bei xian xin zhuang shi : Fu ren da xue chu ban she, Min guo 100 [2011]
Books 7.  Guo yu yun dong shi gang
/ Li, Jinxi. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2011
Books 8.  Qazaqtıng dästürli mädenyeti jäne xanzw jazwlarınıng ejelgi aytılımı twralı zerttewler
/ Muqan Ulı, Qaharmen. - [Ürimji] : Šynjyang xalıq baspası, 2011
Books 9.  "Lü shi chun qiu" ju fa yan jiu
/ Yin, Guoguang. - Di 1 ban. - Kai feng : He nan da xue chu ban she, 2011
Books 10.  Xian Qin liang Han gu ji guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
/ He, Zhihua. - Di 1 ban. - Bei jing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2011
1 - 10 of 29
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 320 [LCL] Local classification (GOK) 29
 
1 - 10 of 29
previous page      next page