German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 168
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 330"
Books 1.  Yu fa hua yu yu yi tu
/ Wu, Fuxiang. - Di 1 ban. - Shang hai : Xue lin chu ban she, 2017
Books 2.  Xin zhu Han yu wen fa
/ Bai, Zhaolin. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2017
Books 3.  Yu fa hua yu han yu shi ci xu hua
/ Li, Zongjiang. - Di 1 ban. - Shang hai : Xue lin chu ban she, 2017
Books 4.  Han yu ci hui hua he yu fa hua de xian xiang ji gui lü
/ Dong, Xiufang. - Di 1 ban. - Shanghai : Xue lin chu ban she, 2017
Books 5.  Han yu yu fa hua de you yin yu lu jing
/ Jiang, Lansheng. - Di 1 ban. - Shang hai : Xue lin chu ban she, 2017
Books 6.  Modern Chinese grammar : a clause-pivot approach
/ Xing, Fuyi. - London : Routledge Taylor & Francis Group, [2017]
Books 7.  Yu Han yu xu ci xiang guan de yu fa hua xian xiang yan jiu
/ Zhang, Yisheng. - Di 1 ban. - Shang hai : Xue lin chu ban she, 2016
Books 8.  Jin dai Han yu yu fa yan jiu
/ Li, Liang. - Di 1 ban. - Nan jing : Nanjing da xue chu ban she, 2016
Books 9.  Kan tu xue zhong wen yu fa
/ Liu, Chongren. - Tai bei shi : Lian jing chu ban gong si chu ban, 2016
Books 10.  A reference grammar of Chinese
/ Huang, Chu-Ren. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016Abstract
1 - 10 of 168
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 330 [LCL] Local classification (GOK) 168
 
1 - 10 of 168
previous page      next page