German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 52
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 340"
Books 1.  Han yu de xing shi, yi yi yu gong neng
/ Chen, Ping. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2017
Books 2.  Yu fa hua yu Han yu shi ti yan jiu
/ Chen, Qianrui. - Di 1 ban. - Shang hai : Xue lin chu ban she, 2017
Books 3.  The interfaces of Chinese syntax with semantics and pragmatics
/ Wu, Yicheng. - New York : Routledge, 2017
Books 4.  Han yu ju shi wen ti tan suo : Han yu ju shi guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
/ Xu, Yangchun. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2016
Books 5.  Xian dai Han yu yu pian de jie gou he fan chou yan jiu
/ Wang, Hongjun. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2016Abstract
Books 6.  Chinas Heute und Gestern : Chinesische Kurztexte lesen
/ Han, Sicong. - 1. Auflage. - Stuttgart : Schmetterling Verlag, 2015
Books 7.  Chinas Heute und Gestern / Band 1, China heute
/ Han, Sicong. - 1. Aufl. - 2015
Books 8.  Xian dai han yu lei gu ding duan yu yan jiu
/ Chen, Changlai. - Di 1 ban. - Shang hai : Xue lin chu ban she, 2012
Books 9.  Zhong gu Han yu pan duan ju yan jiu
/ Xie, Zhiyong. - Di 1 ban. - Cheng du : Ba shu shu she, 2012
Books 10.  Gu Han yu ju zi jie gou ji bian huan yan jiu
/ Yuan, Benliang. - Di 1 ban. - Ji nan : Qi Lu shu she, 2011
1 - 10 of 52
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 340 [LCL] Local classification (GOK) 52
 
1 - 10 of 52
previous page      next page