German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Bücherwunsch

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 50
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 350"
Books 1.  Yu fa hua yu han yu shi ci xu hua
/ Li, Zongjiang. - Di 1 ban. - Shang hai : Xue lin chu ban she, 2017
Books 2.  Hua yu ci fa yan jiu ru men
/ Tang, Tingchi. - Chu ban. - Tai bei : Zhi liang, 2014
Books 3.  1700 dui jin yi ci yu yong fa dui bi
/ Yang, Jizhou. - Di 1 ban, di 6 ci yin shua. - Bei jing : Bei jing Yu yan da xue chu ban she, 2013
Books 4.  Chang yu dian
/ Ding, Chen. - Di 1 ban. - Wu han : Wu han da xue chu ban she, 2012Abstract
Books 5.  Han yu li jie chu li zhong de dong tai ci yan jiu
/ Tang, Xingquan. - Di 1 ban. - Bei jing : Ke xue chu ban she, 2012
Books 6.  Yi du jiu dong : Han yu ci hui duan yu 18 ju
/ Liu, Yuntong. - Tai bei : Xiu wei zi xun ke ji gong si, 2011
Books 7.  Xian dai Han yu cheng du fu ci yan jiu
/ Ji, Wei. - Di 1 ban. - Bei jing : Guang ming ri bao chu ban she, 2011
Books 8.  "Hou Han shu" he xin ci yan jiu
/ Shi, Zhenzhen. - Di 1 ban. - Cheng du : Ba Shu shu she, 2011
Books 9.  Shang gu "kan shi" gai nian chang ci hui yan jiu
/ Yin, Daizhong. - Di 1 ban. - Chang sha : Hu nan ren min chu ban she, 2011
Books 10.  Xian dai Han yu yi xing ci gui fan shou ce
/ Li, Xingjian. - Shang hai : Shang hai ci shu chu ban she, 2011
1 - 10 of 50
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 350 [LCL] Local classification (GOK) 50
 
1 - 10 of 50
previous page      next page