German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 14
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 353"
Books 1.  Jin dai Han zi shu yu de sheng cheng yan bian yu Zhong xi Ri wen hua hu dong yan jiu
/ Feng, Tianyu. - Di 1 ban. - Bei jing : Jing ji ke xue chu ban she, 2016
Books 2.  Min guo shi qi xin ci yu yan jiu
/ Li, Na. - Di 1 ban. - Ji nan : Shan dong da xue chu ban she, 2014Abstract
Books 3.  Ri yuan wai lai ci tan yuan
/ Cui, Yin. - Di 1 ban. - Bei jing : Shi jie tu shu chu ban she, 2013
Books 4.  Wai lai ci hui dui Zhong guo yu yan wen hua de ying xiang : studies of the inflüence of loanwords on Chinese language and culture
/ Xiu, Gang. - Di 1 ban. - Tian jin : Tian jin ren min chu ban she, 2011
Books 5.  Ying Han hu jie ci yan jiu
/ Tao, Yuelian. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhi shi chan quan chu ban she, 2011
Books 6.  Yu yan jie chu he wen hua hu dong : Han yi fo jing ci hui de sheng cheng yu yan bian yan jiu : yi Zhi Qian yi jing fu yin ci wei zhong xin
/ Yang, Tongjun. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong hua shu ju, 2011
Books 7.  Quan qiu Hua yu xin ci yu ci dian
/ Zou, Jiayan. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2010
Books 8.  On the problems of Chinese lettered words
/ Yongquan, Liu. - Philadelphia, Pa. : Dep. of Asian and Middle Eastern Studies, Univ. of Pennsylvania, 2002
Books 9.  Han-Ri wai-lai-yu ci-dian
/ Zou, Yuanzhi. - Di 1 ban. - Chang-chun : Dong-bei shi-fan da-xue chu-ban-she, 1996
Books 10.  Translingual practice : literature, national culture, and translated modernity ; China, 1900-1937
/ Liu, Lydia He. - Stanford, Calif : Stanford University Press, c1995
1 - 10 of 14
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 353 [LCL] Local classification (GOK) 14
 
1 - 10 of 14
previous page      next page