German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 66
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 354"
Books 1.  Han yu cheng yu ci dian
/ Sun, Mengmei. - Di 2 ban suo yin ben. - Bei jing : Shang wu yin shu guan guo ji you xian gong si, 2016
Books 2.  Zhong hua cheng yu da ci dian
/ Ren, Deshan. - Di 1 ban. - He fei : Huang Shan shu she, 2015
Books 3.  Kitad mongγol kebsimel üge-yin bürin toli
/ Örgendalai. - [Kökeqota] : Öbör mongγol-un arad-un keblel-ün qoriy-a, 2014
Books 4.  Zhong hua gu yan yu da ci dian
/ Zhang, Luyuan. - Shang hai : Shang hai da xue chu ban she, 2011
Books 5.  500 common Chinese idioms : an annotated frequency dictionary
/ Jiao, Liwei. - London [u.a.] : Routledge, 2011
Books 6.  Dang dai zui xin liu xing shun kou liu da quan
/ Dai, Qixiao. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai da xue chu ban she, 2010
Books 7.  Tai wan su yu yan yu ci dian
/ Xu, Jinzhang. - Chu ban. - Tai bei shi : Wu nan tu shu chu ban you xian gong si, 2009
Books 8.  Wörterbuch der chinesischen Sagwörter : (Xiēhòuyǔ)
/ Spielmanns-Rome, Elke. - Hamburg : Buske, 2009
Books 9.  Han yu cheng yu fen lei da ci dian
/ Cai, Xiangyang. - Wu han : Chong wen shu ju, 2008
Books 10.  Suomi-kiina-suomi matkakieliopas
/ Li, Guangyun. - 3., uud. painos. - Helsinki : Art House, 2008
1 - 10 of 66
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 354 [LCL] Local classification (GOK) 66
 
1 - 10 of 66
previous page      next page