German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 133
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 374"
Books 1.  Han zi zhi shi yu Han zi jiao xue
/ Yu, Zhaozhou. - Di 1 ban. - Bei jing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2017
Books 2.  Xänzučä xät öginiš täs ämäs
/ Qurbanniyaz, Mätniyaz. - Ürümči : Šinjang xälq näšriyati [u.a.], 2015
Books 3.  The historical evolution of Chinese languages and scripts
/ Zhou, Youguang. - 2. print. - Columbus, Ohio : National East Asian Languages Resource Center, Ohio State Univ. [u.a.], 2013
Books 4.  Geser uran bičilge-yin degeǰi
/ Biligetu. - [Kökeqota] : Öbör mongγol-un arad-un keblel-ün qoriy-a, 2013
Books 5.  Gu dai yu yan wen zi xue
/ Min, Chunfang. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2013
Books 6.  Han zi shi hua
/ Wang, Nai. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo da bai ke quan shu chu ban she, 2012
Books 7.  Xiang shi xiao ao : Han tian heng zhuan ke xin zuo xuan
/ Han, Tianheng. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai ci shu chu ban she, 2012
Books 8.  Mo ying zhi dao : Yang tai wei shu fa she ying zuo pin ji
/ Yang, Taiwei. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai shi jie tu shu chu ban gong si, 2012
Books 9.  Han zi xue xin lun
/ Li, Yunfu. - Di 1 ban. - Bei jing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2012Abstract
Books 10.  Zhong guo wen zi de yan bian
/ Cao, Bohan. - Di 1 ban. - Bei jing : Shou du jing ji mao yi da xue chu ban she, 2012
1 - 10 of 133
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 374 [LCL] Local classification (GOK) 133
 
1 - 10 of 133
previous page      next page