German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 146
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 400"
Books 1.  The resurrected skeleton : from Zhuangzi to Lu Xun
/ Idema, Wilt L.. - New York : Columbia University Press, [2014]
Books 2.  Qing dai gao chao ben
/ Guang dong sheng li zhong shan tu shu guan, Zhong shan da xue tu shu guan. - Guang zhou : Guang dong ren min chu ban she, 2010
Books 3.  Luo Zhen yu xue shu lun ... ; Di 9 ji
/ Luo, Zhenyu. - Di 1 ban. - 2010
Books 4.  Tian-jin tu-shu-guan zhen-cang qing-ren bie-ji shan-ben cong-kan
/ Liu, Wenjun. - Tianjin : Tianjin guji chubanshe, 2009Abstract
Books 5.  Xin-jiang xun-fu Rao Yingqi gao-ben wen-xian ji-cheng
/ Rao, Yingqi. - Bei-jing : Xue-yuan chu-ban-she, 2009
Books 6.  Jegün qarac̆in, jegün monġgol-un arad-un aman üliger : di yi pi guo-jia ji fei wu-zhi wen-hua yi-chan
Shen-yang : Liao-ning min-zu chu-ban-she, 2008
Books 7.  Dong bei shi yan jiu zi ..., Liao jin shu hua jia ci dian
/ Lu, Yinghong. - 2007
Books 8.  Zhong Rui xi-bei ke-xue kao-cha dang-an shi-liao
/ Xu, Xinjiang. - Wu-lu-mu-qi : Xin-jiang mei-shu she-ying chu-ban-she, 2006
Books 9.  Stories from Contemporary China
/ Bi, Feiyu. - Shanghai : Better Link Press, 2006
Books 10.  Zhi-shang de feng-jing : Zhou Tao shi-wen shu-hua xin zuo-ji
/ Zhou, Tao. - Wu-lu-mu-qi : Xin-jiang ren-min chu-ban-she, 2006
1 - 10 of 146
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 400 [LCL] Local classification (GOK) 146
 
1 - 10 of 146
previous page      next page