German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 32
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 435"
Books 1.  Yi zhi te li du xing de zhu
/ Wang, Xiaobo. - Di 1 ban. - Bei jing : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2017
Books 2.  Yang yin hang ji
/ Yang, Yinhang. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong hua shu ju, 2014
Books 3.  Wen ge wen xue da xi / 7, San wen bao gao wen xue juan er 1966 - 1976
/ Wang, Yao. - Chu ban. - 2007
Books 4.  Wen ge wen xue da xi / 6, San wen bao gao wen xue juan yi 1966 - 1976
/ Wang, Yao. - Chu ban. - 2007
Books 5.  The abbot and the widow
/ Ling, Mengchu. - Norwalk, Conn. : EastBridge, c 2004
Books 6.  Zhou zuo ren xiao pin wen quan ji
/ Zhou, Zuoren. - Chang chun : Shi dai wen yi chu ban she, 2000
Books 7.  Rou shi xiao shuo quan ji
/ Rou, Shi. - Chang chun : Shi dai wen yi chu ban she, 2000
Books 8.  Lin yu tang san wen quan ji
/ Lin, Yutang. - Chang chun : Shi dai wen yi chu ban she, 2000
Books 9.  Sun Li xiao shuo quan ji
/ Sun, Li. - Chang chun : Shi dai wen yi chu ban she, 2000
Books 10.  Yu da fu xiao shuo quan ji
/ Yu, Dafu. - Chang chun : Shi dai wen yi chu ban she, 2000
1 - 10 of 32
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 435 [LCL] Local classification (GOK) 32
 
1 - 10 of 32
previous page      next page