German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 45
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 515"
Books 1.  Tensions in world literature : between the local and the universal
/ Fang, Weigui. - Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2018
Books 2.  Qing mo Min chu fan yi wen xue zhong de xi fang xing xiang
/ Liu, Xiaogang. - Di 1 ban. - Hangzhou Shi : Zhejiang da xue chu ban she, 2017
Books 3.  Wei Jin liu chao yu wan qi Luoma de yu yan huo dong yu zong jiao fan yi
/ Jiang, Zhejie. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016
Books 4.  The big red book of modern Chinese literature : writings from the mainland in the long twentieth century
/ Huang, Yunte. - 1st edition. - New York : W.W. Norton & Company, [2016]
Books 5.  Fan yi yan jiu xin shi ye
/ Xie, Tianzhen. - Di 1 ban. - Fu zhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2015
Books 6.  Fan yi pi ping yan jiu zhi lu : Li lun fang fa yu tu jing
/ Xu, Jun. - Di 1 ban. - Nan jing : Nan jing da xue chu ban she, 2015
Books 7.  Fan yi pi ping yan jiu
/ Liu, Yunhong. - Di 1 ban. - Nan jing : Nan jing da xue chu ban she, 2015
Books 8.  Zhong guo gu dai tong hua xiao shi
/ Chen, Puqing. - Di 1 ban. - Chang sha : Yuelu shu she, 2014
Books 9.  Fan yi xue li lun xi tong zheng he xing yan jiu
/ Zeng, Lisha. - Di 1 ban. - Bei jing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2014
Books 10.  Yin shen yu xian shen : cong chuan tong yi lun dao xian dai yi lun
/ Xie, Tianzhen. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing da xue chu ban she, 2014
1 - 10 of 45
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 515 [LCL] Local classification (GOK) 45
 
1 - 10 of 45
previous page      next page