German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 111
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 532"
Books 1.  "Shi jing" xu shi yu yi dai wang chao de jiao lü
/ Bai, Fengming. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 2.  "Shi jing" xu shi yu yi dai wang chao de jiao lü
/ Bai, Fengming. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 3.  "Shi jing" xu shi yu yi dai wang chao de jiao lü
/ Bai, Fengming. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 4.  Ou he tu shi li lun yu "shi jing" jie ma yan jiu
/ Mou, Xiuwen. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019.09
Books 5.  Awakened cosmos : the mind of classical Chinese poetry
/ Hinton, David. - First edition. - Boulder : Shambhala, 2019
Books 6.  Kua wen hua jing dian chan shi : Li ya ge "shi jing" yi jie yan jiu
/ Shen, Lan. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2017
Books 7.  Ri ben jiang hu shi dai "shi jing" xue yan jiu
/ Zhang, Xiaomin. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2017
Books 8.  Shi jiao yu ren dao : Wang Fuzhi "shi jing" xue zhong de shi jiao si xiang yan jiu
/ Zhu, Weiping. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2017
Books 9.  Zheng xuan "san li zhu" shuo "shi" yu yin "shi" zhi yan jiu
/ Luo, Jianwei. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2017
Books 10.  Tai wan di qu 1999 zhi 2015 nian "shi jing" xue yan jiu tan lun
/ Li, Mingyuan. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2017
1 - 10 of 111
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 532 [LCL] Local classification (GOK) 111
 
1 - 10 of 111
previous page      next page