German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 42
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 534"
Books 1.  Silk Road : the study of drama culture
/ Li, Qiang. - New Jersey : World Scientific, [2019]
Books 2.  Jing ju zhi shi ci dian
/ Wu, Tongbin. - Quan xin xiu ding ban di 1 ban. - Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 2017
Books 3.  Zhong guo xi qu tong shi
/ Zhang, Geng. - Di 1 ban. - Bei jing : Wen hua yi shu chu ban she, 2014Abstract
Books 4.  Yuan qu jian shang ci dian
/ Jiang, Xingyu. - Xin yi ban, di 1 ban. - Shang hai : Shanghai ci shu chu ban she, 2014
Books 5.  Zhong guo xi qu shi
/ Liao, Ben. - Di 2 ban. - Shang hai : Shang hai ren min chu ban she, 2014Abstract
Books 6.  Fan si, zhui suo yu xin mai : Nan she yan jiu wai bian
/ Lin, Xiangling. - Chu ban. - Taibei Shi : Li ren shu ju, 2013
Books 7.  Quan qiu hua yu kua wen hua xi ju
/ He, Chengzhou. - Nan jing : Nan jing da xue chu ban she, 2012
Books 8.  Weltliteratur und Welttheater : ästhetischer Humanismus in der kulturellen Globalisierung
/ Huang, Alexander C. Y.. - Bielefeld : Transcript, 2012
Books 9.  Lu Kanru Feng Yuanjun ... / Di shi san juan, Gu ju shuo hui
/ Lu, Kanru. - Di 1 ban. - 2011
Books 10.  Das Traummotiv im Yuan-Drama : zur Semiotik der chinesischen Formelemente
/ Vetrov, Viatcheslav. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2010
1 - 10 of 42
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 534 [LCL] Local classification (GOK) 42
 
1 - 10 of 42
previous page      next page