German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 48
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 541"
Books 1.  Zai li shi yu xian shi jian tan xun Zhongguo : Falanxi ke xue yuan yuan shi Basidi kou shu
/ Bastid, Marianne. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing da xue chu ban she, 2017
Books 2.  The Cowshed : Memories of the chinese cultural revolution
/ Ji, Xianlin. - New York, NY : New York Review Books, [2016]
Books 3.  Zhou zuo ren yu zhou men di zi
/ Gao, Hengwen. - Di 1 ban. - Zheng zhou : Da xiang chu ban she, 2014
Books 4.  Shi zhe cun xian sheng bian nian shi lu
/ Shen, Jianzhong. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai gu ji chu ban she, 2013
Books 5.  Dang dai Taiwan wen xue de jia zu shu xie : yi ren tong wei zhong xin de tan tao
/ Huang, Zongjie. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2013
Books 6.  Luo bi jing feng yu : Wo de yi sheng yu guo min dang de dian di
/ Zhou, Dewei. - Chu ban. - Tai bei : Yuan Liu, 2011
Books 7.  Biographical dictionary ... / Vol. 2, The twentieth century, 1912 - 2000
/ Lee, Lily Xiao-hong. - 2003
Books 8.  Lu Xun : (1881 - 1936) ; Texte, Chronik, Bilder, Dokumente
/ Findeisen, Raoul David. - Basel : Stroemfeld [u.a.], 2001
Books 9.  Handbuch der Orientalistik, Abt. 4: China / Bd. 16, A biographical dictionary of the Qin, former Han and Xin periods : (221 BC - AD 24)
/ Loewe, Michael. - 2000
Books 10.  Biographical dictionary ... / Vol. 1, The Qing Period, 1644 - 1911
/ Ho, Clara Wing-chung. - 1998
1 - 10 of 48
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 541 [LCL] Local classification (GOK) 48
 
1 - 10 of 48
previous page      next page